ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
รายวิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


คำชี้แจง
ให้นักเรียนเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์ ภายใต้โดเมนของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา (email@khuem.ac.th)
เช่น  ID1-Student
@
khuem.ac.th
เข้าสู่ระบบ ==> [ Login ]
 


     
            VTR แนะนำประวัติและผลงานครูวนิดา  เอราวรรณ

VTR_KRUWANIDA.mp4


ข่าวการศึกษา

     

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 124 หมู่ 1 บ้านคึมใหญ่ ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ 045-5530-98, 082-8683438
website : http://comgraphic.khuem.ac.th
Mail
 : wanida@khuem.ac.th,wanidaarawan@gmail.com