ใบงานเรื่องการทำการ์ดอวยพร
คำสั่ง
       ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนม ของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ( email@khuem.ac.th ) เช่น รหัสนักเรียน@khuem.ac.th จากนั้นให้เข้าทำใบงานเรื่อง "การทำการ์ดอวยพรโดยมีขั้นตอนการทำใบงานดังนี้
1. ให้นักเรียนดำเนินการตามคำสั่งในใบงาน
2. เมื่อทำงานเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนบันทึกไฟล์เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์และจัดเก็บไว้ใน Google Drive. โฟลเดอร์แฟ้มสะสมงานของนักเรียนเองหรือส่งไปที่ mail:wanida@khuem.ac.th เพิ่มเติมอีกก็ได้นะคะ
Comments