ชั่วโมงที่ 1-4 ส่งลิงค์ Google Drive และทำแบบทดสอบหน่วยที่ 4

คำสั่ง

ชั่วโมงที่ 1-2

1. ให้นักเรียนเปิดเว็บ Google แล้วลงชื่อเข้าใช้อีเมลของตัวเอง
2. เข้าไปที่แอป Google Drive.
3. ให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ชื่อ แฟ้มสะสมงาน_ชื่อ-สกุลนักเรียน
4. ทำการแชร์โฟลเดอร์แบบ เปิดสาธารณะทางเว็บ
5. คัดลอกลิงค์ มากรอกข้อมูลส่งในหน้าเว็บนี้ เมนู ส่งลิงค์ Google Drive. 
6. อัพโหลดรูปประจำตัวนักเรียนไปไว้ใน โฟลเดอร์ของตัวเองใน Google Drive.

                                                    ชั่วโมงที่ 3-4

                                                     1. ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนมของโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
                                                         email@khuem.ac.th ของตัวเอง เช่น  ID1-Student
@
khuem.ac.th
                                                         จากนั้น ให้นักเรียนเข้าทดสอบวัดความรู้
 ก่อนเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก  
                                                         หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการใช้งานโปรแกรม Photo Shop  
                                                         โดยเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  40 ข้อ เวลา 40 นาที 
                                                         โดยเลือกที่เมนูด้านซ้าย หัวข้อ "แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4"


Comments