ผลงานที่ภาคภูมิใจ

วิดีโอ YouTube


สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (ระดับจังหวัด)

สรุปผลทักษะระดับจังหวัดปีการศึกษา 2558.xlsxสรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (ระดับภาค)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันระดับภาค ปีการศึกษา 2558.docx


ดาวน์โหลดเกียรติบัตรระดับภาค


Comments