อ้างอิง
   • หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การใช้โปรแกรมกราฟิก Photoshop เวอร์ชั่น CS6 สำนักพิมพ์บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด
   • http://www.krusunun.com/Computer%20Graphic/Com_Index.html
   • https://sites.google.com/a/mattayom31.go.th/
   • https://krukotchaporn.wordpress.com/
   • http://www.bkvkan.ac.th/webonline/pretest.html
   • http://panipaaom.blogspot.com/p/blog-page_23.html
   • https://sites.google.com/a/mattayom31.go.th/pichit-plubplapit/home
   • http://www.weerachai.net/postest.html
   • https://sites.google.com/site/reasononlineforstudent/home
   • https://krupeegae.wordpress.com/
   • https://comkrutae.wordpress.com/
   • https://sites.google.com/a/patum.ac.th/ng31102/home
Comments